Faq


PYTANIE 1.
Jak dobrać właściwą wielkość pompy ciepła?
Odpowiedź: Proszę upewnić się, że dobrali państwo odpowiednią wielkość pompy dostosowaną dla Państwa domu. Mała pompa powoduje powstanie niskich kosztów instalacyjnych, ale z drugiej strony podwyższa koszty eksploatacyjne , ponieważ potrzebny jest dodatkowy system dogrzewania uzupełniający pompę ciepła. Obecnie wykorzystywane są często pompy dobierane na pokrycie 95% zapotrzebowania na ciepło. Parametry pracy pompy ciepła mogą zostać tak ustawione aby osiągana była jak największa oszczędność energii elektrycznej bez ryzyka jej zwiększonego zużycia w przyszłości. Umożliwia to konstrukcja techniczna pompy, która zawsze optymalizuje jej pracę, wykazując szczególną troskę o dobór właściwych parametrów do wszystkich zawartych w pompie elementów. Zapewnia to niespotykaną oszczędność kosztów dla klienta. Program komputerowy przeznaczony do doboru pomp ciepła pozwoli nam polecić indywidualnie dobrane rozwiązania dla każdego z naszych klientów.


PYTANIE 2.
Jaka jest zasada działania pomp ciepła?
Odpowiedź: Pompa zaprojektowana jest do pozyskiwania energii cieplnej z energii słonecznej. Źródłem ciepła może być ziemia, skała, woda lub powietrze. Kolektor (wężownica) wypełniony czynnikiem przekazującym ciepło (woda i glikol etylenowy) podgrzewany jest o kilka stopni przez otaczające skały lub podłoże, w którym jest ułożony. W pompie czynnik ten przechodzi przez wymiennik ciepła, gdzie jego ciepło przekazywane jest do systemu grzewczego. System wypełniony jest czynnikiem chłodniczym o unikalnych własnościach wrzenia przy bardzo niskich temperaturach (ok. -40°C), który po podgrzaniu przez czynnik obiegu dolnego (płyn niezamarzający krążący w wężownicy) zamienia się w gaz. Gaz wprowadzany jest do sprężarki, gdzie po sprężeniu (wysokie ciśnienie i temperatura) przekazuje ciepło do górnego obiegu grzewczego (woda w grzejnikach lub wężownicach układu grzania podłogowego). Początkowo niska temperatura podniesiona jest na tym etapie do około +55°C. Energia ze skały, powietrza lub ziemi dostarczona jest za darmo, płaci się jedynie za jej przeniesienie z poziomu +10°C do poziomu +55°C, tj. za pracę sprężarki.


PYTANIE 3.
Czy należy wybrać system grzewczy na bazie kolektora pionowego (ciepło ze skały) lub kolektora poziomego (ciepło z ziemi) i jakie są różnice ?
Odpowiedź: Pompy ciepła pracują równie dobrze jako system grzewczy na bazie kolektora pionowego (ciepło ze skały) jak i też na bazie kolektora poziomego (ciepło z ziemi). Decydującym czynnikiem jest możliwość zakopania kolektora (wężownicy) o wymaganej długości. Czasem instalacja ogrzewania na bazie ciepła pochodzącego z ziemi może być tańsza, ale ogrzewanie na bazie ciepła ze skały dostarcza stałą temperaturę i jest bardziej opłacalne. Jeśli podłoże skalne jest zbyt odległe, zalecane jest ogrzewanie pochodzące z ziemi.


PYTANIE 4.
Jakie typy pomp ciepła są dostępne ?
Odpowiedź: Jeśli posiadacie państwo standardowe ogrzewanie elektryczne działające niezależnie, pompa powietrze/powietrze jest dobrym rozwiązaniem. Jednakże taka pompa ma pewne ograniczenia i jest używana jako uzupełnienie do istniejących systemów ogrzewania. Jeśli dysponujecie Państwo systemem wentylacyjnym z wentylacją mechaniczną, możecie użyć pompy działającej na bazie powietrza wentylacyjnego, która pobiera ciepło z wyrzucanego z domu powietrza i przekazuje je do powietrza dostarczanego do domu. W przypadku gdy posiadacie Państwo kocioł olejowy lub elektryczny dołączony do systemu grzejników powinni Państwo wybrać pompę woda/woda. Pompa pobiera energię z ziemi, powierzchni skalnej lub wody i przekazuje ciepło do grzejników zapewniając przy tym bardzo wysoką sprawność. Rozwiązanie to zapewnia najlepszą oszczędność energii. Gdy trudne jest zamontowanie systemu kolektorów, można wykorzystać konwektor na zewnątrz budynku. Konwektor pobierze energię z otaczającego powietrza i dostarczy ją do grzejników wewnątrz budynku. Konwektor pobierze energię z otaczającego powietrza i dostarczy ją do grzejników wewnątrz budynku. Urządzenie przeznaczone jest dla pompy powietrze/woda


PYTANIE 5.
Jak można kontrolować pompę ciepła i jakie są funkcje ?
Odpowiedź: Konieczny jest dobrze funkcjonujący układ sterowana. Jeśli chcecie Państwo maksymalnie wykorzystać pompę ciepła, w zależności do miejsca zamieszkania i wielkości rodziny, pompa musi zostać wyposażona w dobrze funkcjonujący system sterowania. Sterowanie to umożliwia ciągłe wykorzystywanie pompy w najbardziej efektywny sposób. Można także komunikować się z pompą za pomocą systemu Supervision Telecom zawierającego modem GSM i oprogramowanie. Umożliwia to instalatorom i serwisantom nadzór i zdalną kontrolę, co zapewnia wyższe bezpieczeństwo. Możliwość zainstalowania oprogramowania Supervision jest opcją dodatkową we wszystkich pompach Gejzer. System Supervision Telecom powoduje, że pompa automatycznie łączy się z telefonem komórkowym informując o parametrach pracy pompy. Możecie Państwo także zdalnie sterować pompą i pobierać wszystkie dane o wydarzeniach jej pracy przechowywane w pamięci.


PYTANIE 6
Jakie czynniki należy rozważyć decydując się na głębokość odwiertu ?
Odpowiedź: Kluczowymi czynnikami są: Wielkość pompy, stopień pokrycia energii, grzejniki, struktura mineralna podłoża skalnego oraz przepływ wody gruntowej. Najtrudniejszym czynnikiem do oszacowania jest wielkość przepływu wody gruntowej w podłożu skalnym. Wszystkie czynniki związane z miejscem montażu pompy powinny zostać rozważone przy wymiarowaniu projektowanego odwiertu. Kalkulacja przepływu wody gruntowej powinna zostać oparta na najgorszych warunkach np. suchy odwiert. Tylko aktywna powierzchnia wymiany może przenieść ciepło do wężownicy, a następnie do pompy. Gdy czynniki są maksymalnie wykorzystane będziecie państwo w posiadaniu bardzo efektywnej pompy. Spekulacje odnośnie głębokości odwiertu, które nie są oparte na faktach, zawsze stanowić będą ryzyko.


PYTANIE 7
Co oznacza technologia „scroll"?
Odpowiedź: Konstrukcja sprężarki „scroll" zapewni państwu bardzo niskie koszty eksploatacyjne. „Scroll" jest i będzie wiodącą technologią zastosowaną w sprężarkach stosowanych w pompach ciepła. Firma „Copeland" produkuje ok. 3 mln. kompresorów rocznie jednocześnie zaprzestając produkcji zwykłych sprężarek tłokowych. Kompresor ten ma mało elementów ruchomych, co oznacza ich mniejsze mechaniczne zużycie, wyższą efektywność i bardzo niski poziom hałasu. Inną zaletą techniki „scroll„ jest to, że optymalna efektywność jest utrzymana przez cały okres eksploatacji sprężarki.