Kontakt

Agrovit Sp. z o.o.

Siedziba spółki: ul. Kasztanowa 32, 85-605 Bydgoszcz,

tel. / fax: 52 341 40 17 / 665-700-665

Email: biuro@agrovit.pl

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział‚ Gospodarczy

Nr KRS: 0000219717,

Kapitał‚ Zakładowy: 50 000 zł,

NIP: 953-03-07-857,

Regon: 002486099,

Rachunki Bankowe: PKO BP SA I O/Bydgoszcz 35 1020 1462 0000 7002 0103 1897

BIURO

Prezes Zarządu

 mgr inż. Sławomir Dubieszko

665-700-665

Księgowość

 

661-919-872

DZIAŁ HANDLOWY

Doradca techniczny

Łukasz Dubieszko

661-919-873

Inżynier projektu

mgr inż. Paweł Kiełb

696-050-604

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Temat wiadomości:

Treść wiadomości:


Wyświetl większą mapę